Kære medlem af Struer Golfklub                                                                

Struer Golfklub er en medlemsdrevet klub med en over 20- årig Historie. Mange gode, entusiastiske medlemmer har gennem årene udviklet klubben til dens nuværende niveau til glæde og gavn for os alle.

Det forpligter naturligvis og som formand er det både en fornøjelse, men også et privilegium for mig, at få lov til at arbejde med den videre udvikling af Struer Golfklub.

Bestyrelsen har i Strategiplan 2020 fastlagt det værdigrundlag som klubben bygger på og som udgør pejlemærkerne for bestyrelsens arbejde de kommende år. Det er en målsætning, at Struer Golfklub skal være blandt de bedste i Vestjylland og det indebærer at gæster og medlemmer skal have en god totaloplevelse ved et besøg på banen.

Struer Golfklub ligger smukt med udsigt over Limfjorden og banen skal naturligvis være velplejet og trimmet.  Under ledelse af Baneudvalget har dedikerede Greenkeepere og en stab frivillige igangsat et intensivt arbejde for – med respekt for Miljøet– at bringe banen op i den stand, som man med rette kan forvente af en bane med vel nok Vestjyllands allerbedste beliggenhed.

Vi sætter gæstfrihed og et godt socialt liv i klubben meget højt.
Sekretariat står altid til rådighed med hjælp og vejledning ligesom Cafeen byder på et bredt sortiment til at stille både sult og tørst efter en god runde golf.

I Struer Golfklub har vi fokus på god kommunikation og for os betyder det både at lytte, tale og informere.
Som medlem i klubben kan du forvente et højt informationsniveau, både fra bestyrelsen, de enkelte underudvalg og fra klubbens ansatte.

Rammerne for klubben skabes af og for medlemmerne og vi opfordrer derfor alle til aktivt at deltage med konstruktive, fremadrettede inputs.

Struer Golfklubs hjemmeside er det naturlige omdrejningspunkt i klubbens kommunikation til medlemmer, gæster og øvrige interesserede. Du kan også følgende klubben på Facebook og Instagram.

God golfdag, vi ses på banen.

Venlig hilsen
Lorenz Hansen