Turneringer i Struer Golfklub:

Alle er velkommen til at deltage i Turneringer i Struer Golfklub, både høj hcp’ere og lav hcp’ere. Det sociale skal være i højsædet, og vi bestræber os på at lave en god oplevelse for alle der deltager. Der er betaling til hver turnering, prisen fremgår af Golfbox. Der spilles både single og holdturneringer henover sæsonen ligesom der spilles forskellige spilformer i matcherne.

Alle informationer og betingelser for de enkelte matcher findes på Golfbox. 

Tilmelding til Turneringer:

Du kan tilmelde dig via Golfbox, samtidig med tilmelding betaler du turneringsfee med betalingskort.

------------------------------------------------------------------

Turneringer 2024

Du finder Turneringskalenderen her. Der vil komme information i golfbox når det er muligt at tilmelde sig turneringen. Har du spørgsmål til kalenderen eller til en turnering er du velkommen til at kontakte Turneringsudvalget.

Generelle betingelser og regler for turneringer i Struer Golfklub:

  • Alle med gyldig DGU-kort samt professionelle og non-amatører kan deltage i klubbens matcher. Professionelle og non-amatører skal have tilladelse fra klubbens matchudvalg.
  • Mød venligst op til matchinfo der afholdes 30 min før gunstart af Matchledelsen. Specielle forholdsregler for dagens match vil gennem gåes her.
  • For sen fremmøde til starttidspunktet på teestedet medfører straf jf. Regel 5.3a (generel straf indtil 5 minutters forsinkelse, herefter diskvalifikation)
  • Afbud skal altid meddeles matchlederne. Manglende afbud vil blive betragtet som udeblivelse.
  • Hvor andet ikke er anført i matchopslaget spiller herre fra 57 og damer fra 47.
  • Caddyer er tilladt ved alle matcher under Struer Golfklub i henhold til DGU regler for caddyer.

 -----------------------------------------------------

Suspension af spil pga. af en farlig situation (jf regel 5.7)

Omgående afbrydelse (f.eks. når der er overhængende fare). Hvis Komitéen erklærer omgående afbrydelse af spillet, skal alle afbryde spillet omgående og må ikke udføre yderligere slag, før Komitéen genoptager spillet.

Du skal genoptage spillet på tidspunktet, fastsat af Komitéen, og derfra, hvor du afbrød spil på et hul eller, hvis mellem to huller, fra dit næste teested, også selvom spillet bliver genoptaget en anden dag.

Sirenesignaler bruges således:
Øjeblikkelig afbrydelse af spillet: Èn lang hyletone fra sirenen.
Afbrydelse af spillet: Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, som gentages.
Genoptagelse af spillet: To korte hyletoner fra sirenen, som gentages.

------------------------------------------------------------------