Lokale regler

1. Banemarkeringer:

· Hvide pæle: ......................... Out of Bounds

· Gule pæle: ........................... Vandhazard

· Røde pæle: .......................... Parallel vandhazard

· Blå pæle: ............................. Areal under reparation

· Blå/sort pæle: ......................Areal under reparation med spilleforbud

 

2. Røde, gule og blå markeringspæle, samt farvede afstandsmærker i fairway er ikke flytbare forhindringer - lempelse iht. Regel 24-2.

 

3. Veje og stiers kunstige overfladebelægninger og sider med kunstige belægninger er ikke flyt-bare forhindringer - lempelse iht. Regel 24-2.

 

4. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. (Regel 24-1 gælder).

 

5. Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarke-ringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

 

6. Brug af metalspikes er IKKE tilladt, når der spilles til sommergreens.

 

7. Det er ikke i Struer Golfklub tilladt at spille mere end 4-bolde. Derfor max. 4 bolde pr. gruppe.

 

8. Der skal gives gennemgang til alle hurtigere bolde.

 

9. En enlig spiller har ingen fortrinsret.

 

10. For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

 

”Straf for overtrædelse af en Lokal Regel: Hulspil – tabt hul Slagspil – 2 straffeslag