« Tilbage

Uddrag fra bestyrelsesmøde i Struer Golfklub – Tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 18:00 i klubhuset.

Skrevet d. 11/10-2018 af: Michael Pedersen

Godkendelse og underskrivelse af sidste mødereferat 
Referatet blev godkendt og underskrevet.
  

Balance pr. 31.8.2018
Kassereren gennemgik foreløbig balance pr. 30.9.2018.

Status Banen
Sø på hul 10:
Der skal lægges nyt rør ud til søen og jorden skal jævnes ud, så rangen kan eftersås.

Forberedelse af Ordinær Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes onsdag, d. 21. november 2018 kl. 19.00.


Opfølgning på Projekter:
Lynaflederhus – Sagen er genoptaget. Der arbejdes videre med sagen.

Kort opdatering på nye regler og lokalregler fra 2019

Der bliver i klubben afholdt flere regelaftener hen over vinteren/foråret.
Formuleringer til nye lokalregler kommer senere på året fra DGU.

Golfspilleren i Centrum. Kim Uldall (DGU) har tilbudt at gennemgå rapporterne. 
Mødet arrangeres i foråret 2019, hvor bestyrelse, ansatte og forpagter deltager. 

Nyt fra øvrige udvalg
Hverveudvalget:

Julegavetilbuddet fortsætter i november / december 2018.
Udvalget kommer med forslag til et mindre budget for 2018/2019.


Eventuelt
El i bagrum m.m.
Arbejdet påbegyndes indenfor 14 dage.


Bestyrelsen mødes næste gang til budgetmøde torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 18.00.

 

Humlum d. 6. oktober 2018        
/Ref. Jette G. Christensen