« Tilbage

Ny arbejdsvogn - sponsorer: Sparekassen Thy og Sparinvest

Skrevet d. 30/05-2020 af: Martin Lundsager

Struer Golfklub står i den nye sæson bedre rustet til at varetage både naturpleje og banevedligeholdelse.

Sparekassen Thy og Sparinvest har bidraget med et væsentligt tilskud til at klubben kan anskaffe en ny arbejdsvogn. 

Vi værdsætter på denne måde den indsats klubben yder for at medvirke til at gøre byen mere attraktiv for en stor del af Struer- borgerne, der bruger golfklubben som samlingspunkt og fællesskab. Det gælder både golfspillere og alle andre der nyder den storslåede natur i området, udtaler afdelingsdirektør Per Engtorp og fortsætter. Med golfklubben har byen også et godt aktiv for både bosætning og turisme. 

Struer Golfklubs formand Lorenz Hansen supplerer: Det er jo ikke kun et spørgsmål om at klippe og pleje græsarealerne. Den nye arbejdsvogn vil blive et værdsat redskab for både banepersonale og frivillige medhjælpere, som passer og plejer de 85 hektar, der både kræver beskæring, nyplantning, renovation og løbende reparation af veje og stier.

Klubben har ca. 700 faste medlemmer og 400 medlemmer tilknyttet fra omegnsklubber gennem Golfring Vest samarbejdet. Hvert år besøger ca.  5000 betalende gæster banen, mange af dem er flerdages turister som indlogerer sig på hoteller, kroer, campingpladser og i sommerhuse. Udover overnatning giver det også omsætning hos byens handlende og spisesteder. 

Klubbens gæster lægger udover de sportslige udfordringer, vægt på den samlede naturoplevelse som en væsentlig grund til at besøge banen. Det samme er tilfældet for de mange lokale og sommerhusgæster, der nyder dejlige gåture i området, hvor udsigt, flora og fauna giver gode oplevelser.