Sekretariatet klubhus

Forretningsfører:

Jette Gamskjær Christensen
Thagårdvej 16,
Humlum
7600 Struer
9786 1720
info@struer-golfklub.dk

Kontorets åbningstider

Mandag – fredag kl. 8.00 – 13.00

Udenfor kontorets åbningstid bedes henvendelse ske til Café Humlum eller Proshoppen.

Bagmærker / Årstalmærker 2019
Fra og med 1. januar 2018 benytter vi ikke længere bagmærker eller årstalsmærker, da alt administrativt registrering af og omkring medlemmer sker i Golfbox.
Bagmærker må således gerne fjernes fra golfbags.

Udmeldelse / Passivt medlemskab fra år 2019.

Ifølge klubbens vedtægter skal udmeldelse eller overgang til passivt medlemskab ske skriftligt til sekretariatet inden 1. december, for ændring af medlemsstatus det efterfølgende år. Ønsker man at være udmeldt eller passiv fra 1.1.2019, skal sekretariatet have en skriftlig anmodning inden udgangen af november måned 2018.

Anmodningen kan sendes pr. brev eller mail. Ved henvendelse d. 1. december 2018 og derefter, kan udmeldelse eller passivt medlemskab først ske pr. 1. januar 2020.