Matcher i Struer Golfklub:

Turneringer i SGK skal være munter og venlig kappestrid, derfor har vi brede uhøjtidelige turneringer med start på alle teesteder og spisning i forbindelse med turneringen. Der skal være plads til alle – både høj hcp’ere og lav hcp’ere. Det sociale skal være i højsædet. Turneringerne er tillige et økonomisk tilskud til klubbens drift, derfor betales også deltager gebyr. Der spilles både single og hold turneringer henover sæsonen ligesom der spilles forskellige spilformer i matcherne.

Alle informationer og betingelser for de enkelte matcher findes på Golfbox. 

Tilmelding til matcher:

Tilmelding til matcher sker online på Golfbox, samtidig med tilmelding betales Matchfee med betalingskort.

Oversigt over matcher finde her

 Generelle betingelser og regler for matcher i SGK:

1. Alle med gyldig DGU-kort samt professionelle og non-amatører kan deltage i klubbens matcher. Professionelle og non-amatører skal have tilladelse fra klubbens matchudvalg.

2. Mød venligst op til matchinfo der afholdes 30 min før gunstart af Matchledelsen. Specielle forholdsregler for dagens match vil gennem gåes her.

3. For sen fremmøde til starttidspunktet på teestedet medfører straf jf. Regel 5.3a (generel straf indtil 5 minutters forsinkelse, herefter diskvalifikation)

4. Afbud skal altid meddeles matchlederne. Manglende afbud vil blive betragtet som udeblivelse.

5. Udeblivelse fra match uden afbud medfører automatisk 2 matchdages karantæne.

6. Hvor andet ikke er anført i matchopslaget spiller herrer fra gul og damer fra rød tee.

7. Caddyer er tilladt ved alle matcher under Struer Golfklub i henhold til DGU regler for caddyer.

 

Suspension af spil pga. af en farlig situation (jf regel 5.7)

Omgående afbrydelse (f.eks. når der er overhængende fare). Hvis Komitéen erklærer omgående afbrydelse af spillet, skal alle afbryde spillet omgående og må ikke udføre yderligere slag, før Komitéen genoptager spillet.

Du skal genoptage spillet på tidspunktet, fastsat af Komitéen, og derfra, hvor du afbrød spil på et hul eller, hvis mellem to huller, fra dit næste teested, også selvom spillet bliver genoptaget en anden dag.

Sirenesignaler bruges således:
Øjeblikkelig afbrydelse af spillet: Èn lang hyletone fra sirenen.
Afbrydelse af spillet: Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, som gentages.
Genoptagelse af spillet: To korte hyletoner fra sirenen, som gentages.