Matcher i Struer Golfklub:

Turneringer i SGK skal være munter og venlig kappestrid, derfor har vi brede uhøjtidelige turneringer med start på alle teesteder og spisning i forbindelse med turneringen. Der skal være plads til alle – både høj hcp’ere og lav hcp’ere. Det sociale skal være i højsædet. Turneringerne er tillige et økonomisk tilskud til klubbens drift, derfor betales også deltager gebyr. Der spilles både single og hold turneringer henover sæsonen ligesom der spilles forskellige spilformer i matcherne.

Alle informationer og betingelser for de enkelte matcher findes på Golfbox. 

Tilmelding til matcher:

Tilmelding til matcher sker online på Golfbox.  

Vejledning for tilmelding via Golfbox:
Log ind på Golfbox til venstre. Golfbox åbner af sig selv i en ny fane/side, så du kan hele tiden vende tilbage og læse denne vejledning.
Vælg "Min golfbox" og derefter "Klubturneringer" i den menu, der fremkommer i venstre side.
Du kommer så til Turneringslisten for Struer Golfklub. Tryk på den turnering du vil tilmelde dig. Du kommer nu til den valgte turnerings info-side. Her finder du alle oplysninger om turneringen. Du kommer til tilmeldings-/frameldings-siden ved at trykke på knappen:

 Generelle betingelser og regler for matcher i SGK:

1. Alle med gyldig DGU-kort samt professionelle og non-amatører kan deltage i klubbens matcher. Professionelle    og non-amatører skal have tilladelse fra klubbens matchudvalg.
2. Mød venligst op ½ time før din matchstart for indcheck hos matchledelsen og modtagelse af scorekort.
3. For sen fremmøde til starttidspunktet på teestedet medfører straks 2 straffeslag på 1. hul (jf. Regel 6.3 b)
4. Afbud skal altid meddeles matchlederne. Manglende afbud vil blive betragtet som udeblivelse. Afbud efter    offentliggørelse af match medfører automatisk tab af matchfee.
5. Udeblivelse fra match uden afbud medfører automatisk 2 matchdages karantæne.
6. Hvor andet ikke er anført i matchopslaget spiller herrer fra gul og damer fra rød tee.
7. Persontransporterende vogne er forbudt. Der kan søges dispensation ved matchudvalget. Caddyer er tilladt    ved alle matcher under Struer Golfklub i henhold til DGU regler for caddyer.
8. Mobiltelefoner må ikke være tændte under match. Overtrædelse medfører diskvalifikation. Dispensation kan    søges hos matchleder. 

Suspension af spil pga. af en farlig situation

Når turneringskomiteen har suspenderet spil på grund af en farlig situation, må spillerne, hvis de i en match eller gruppe befinder sig mellem spillet på to huller, ikke genoptage spillet, før komiteen har givet ordre til, at spillet genoptages. Hvis de er i færd med at spille et hul, skal de afbryde spillet øjeblikkeligt, og de må ikke genoptage spillet, før komiteen har givet ordre til, at spillet genoptages. Hvis en spiller undlader at afbryde spillet øjeblikkeligt, er han diskvalificeret medmindre omstændighederne berettiget til at ophæve denne straf i overensstemmelse med Regel 33-7.

Sirenesignaler bruges således:
Øjeblikkelig afbrydelse af spillet: Èn lang hyletone fra sirenen.
Afbrydelse af spillet: Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, som gentages.
Genoptagelse af spillet: To korte hyletoner fra sirenen, som gentages.