TORSDAGSKLUBBEN

Torsdagsklubben er for alle, i der er fyldt 60 år (hvis par, dog kun den ene). Vi er en klub, der bygger på socialt samvær og går 9 huller. I sommerhalvåret mødes vi kl. 8.00 og spiller ud kl. 8.30 og vinterhalvåret mødes vi kl. 8.30 og spiller ud kl. 9.00 Vi prøver andre spilleformer, f.eks. Fourball, Greensome og Texas Scramble. Vi spiser sammen af og til.
Vi har en sommerudflugt med overnatning i juni måned, samt en dagtur i august - september.
Vi har generalforsamling og julefrokost i december.
Kontingent er 50 kr.
Greenfee 10 kr.

Velkommen til Torsdagsklubben

Formand:
Maren Jensen
Tlf.: 5166 5514
Mail: marenbjensen@gmail.com

Kasserer:
Irma Vang
Tlf.: 2174 5083
Mail: ivpdk@hotmail.com

Sekretær:
Tage Øe
Tlf.: 2099 0082
Mail: oetage@gmail.com