Tirsdagsdamerne

Vi er nogle kvinder over 40 år med interesse for golf, samspil og socialt samvær. Alle kan melde sig ind i vores klub i klubben uafhængig af, hvilket handikap man har. Kom blot, også I nye golfspillere, der netop er sluppet fri fra de to torsdagsmatcher til den store bane. Vi vil gerne hjælpe Jer videre i golfens forunderlige verden.
Kontingentet er 125 kr./årl. samt 10 kr. pr. gang. Vi spiller i to grupper, og der er gevinst til hver 6. - dog max. 3 gevinster pr. gruppe. Den første tirsdag i hver måned spiser vi sammen efter matchen i klubhuset . Derefter er der præmieuddeling.
Årlig udflugt i 1. uge i september (tirsdag og onsdag). Vi kører i egne biler til en golfklub i rimelig omegn, hvor vi spiller golf i 2 dage og hygger os helt enormt sammen. Husk at slå kryds i kalenderen allerede nu, der er mulighed for at alle kan deltage. Vi mødes hver tirsdag i Golfklubbens klubhus senest kl. 8:00 (om vinteren kl. 8.30). Kontakt bestyrelsen, eller du kan også vælge at kontakte et af vore medlemmer, hvis du er træt af at møde alene op. Vi glæder os til at se dig. Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.


Bestyrelsen:

Formand:
Anna M. Schødt
2576 7775
oddesund1950@gmail.com

Næstformand:
Sonja Borum
2043 5446
s.borum@hotmail.com

Kasserer:
Tove Møller
2331 4680
tove.moeller@get2net.dk

Dorthe T. Olesen
4089 9076
dorthetolesen@gmail.com