Onsdagsherrer 2019

I 2019 starter Onsdagsherrerne den 3. april.

Se folder

Onsdagsherrer er for alle mænd (min. 18 år – fylder 18 år i 2018) med banetilladelse. Der spilles i 4 rækker. Rækkeinddelingen foretages af matchleder forud for opstarten. På grund af dette spiller 3 grupper slagspil og 4.de gruppe spiller stable ford .

Efter hver match afleveres korrekt udfyldt scorekort i scorekortkasse – placeret i herrernes omklædningsrum.
Alle scores tæller til regulering af handicap, efter gældende regler, hvilket vil sige, at scores bedre end handicap er tællende.

Match fee 30 kr. betales inden start. Betaling sker i dertil udarbejdet kuvert, som lægges i kassen i herrernes omklædningsrum, påført dato ,navn/medlemsnummer. Du kan også betale med mobilpay på nr, 30540986.

I år arrangerer vi ”Gun start ” til onsdagsherrer den sidste onsdag i månederne april, maj, juni, august og september  for alle som kan være med der . Vi slår ud kl 1615. Så spiser vi sammen bagefter. De som ikke kan deltage denne onsdag kan selvfølgelig spille på et andet tidspunkt som sædvanlig, blot skal de være opmærksomme på at banen er lukket fra kl.1600.

Yderligere oplysninger i folder, som er fremlagt i klubhuset.

Der spilles i månederne april, maj, juni til starten af juli. Så holder vi en sommerferie pause hvorefter vi starter op igen i august og slutter i september. Afslutningsmatchen ligger lørdag den 5.oktober. Her holder vi også årets generalforsamling.

Onsdagsherrernes formål er at få et hyggeligt spil golf under de givne matchproportioner, herunder at støtte juniorarbejdet i klubben samt andre aktiviteter i klubbens efter matchudvalgets beslutning.

Vi vil gerne have at så mange som muligt deltager og modtager gerne både ros og kritik.

Du kan komme i kontakt med os ved at sende en mail til:

peterholbaekgregersen@hotmail.com


Match komite 2019:

Peter Holbæk Gregersen  mobil 61867160

Ove Dahl    mobil 30540986

C.C.Thorsen   mobil 29454453