Onsdagsherrer

I 2021 starter Onsdagsherrerne den 7. april.

Onsdagsherrernes formål er at få et hyggeligt spil golf under de givne matchproportioner, herunder
at støtte juniorarbejdet i klubben samt andre aktiviteter i klubbens efter matchudvalgets beslutning.
Det er en social match, så vis hensyn og tag andre med, hvis der er plads i bolden.

Informationer i sæsonen vil løbende blive bragt på onsdagsherrernes Facebook side med navnet:
Onsdagsherrerne – Bliv medlem her !

Hvem kan deltage?

Alle mænd med banetilladelse og medlem af Struer Golfklub
(min. 18 år – fylder 18 år i 2021)

Der spilles i 3 rækker.
Rækkeinddelingen foretages ud fra
Hcp 0 - 19,9 spiller Slagspil i
A + B Rækkerne
Deltagerne deles i to lige store rækker.

C Rækken
Hcp > 20,0 spiller Stableford

Efter hver match afleveres underskrevet og korrekt udfyldt scorekort i scorekortkasse i omklædningsrummet.

Alle scores tæller til regulering af handicap.

TILMELDING

Matcherne vil være at finde på Golfbox under Klubturneringer, hvor tilmelding skal ske.

Matchfee  udgør kr. 30 pr. gang – eller der kan som et nyt tiltag betales en sæsonfee kr. 500,- for alle onsdage. Betaling for mad til Gunstart er ikke inkluderet.
Betaling af de 30 kr foregår via mobilpay til box25922.
Ønsker du at betale Sæsonfee på kr. 500, så venligst indbetal direkte til vores konto: Regnr. 1551 konto 4042930555 med Navn og DGU Nr.

Matcherne afvikles på onsdage.
Første gang onsdag
den 7. april og frem til 30. juni
og igen i perioden
4. august til 29. september.

Den gennemgående turnering
Starttid: Hele dagen.
Den gennemgående match strækker sig over hele sæsonen og stillingen vil løbende blive opdateret på Facebook

PRÆMIER

I den gennemgående turnering optjenes der point i hver række. Disse point konverteres til et Gavekort som indløses i Proshoppen.
Der optjenes Point efter denne model:
Vinderen i hver række får 5 point
Nr. 2, 4 point
Nr. 3, 3 point
Nr. 4, 2 point
Nr. 5, 1 point

Ved flere end 15 spillere i hver række, udvides modellen, for hver gang der er 3 ekstra spillere.

Par 3 hullerne

På alle par 3 huller spilles om nærmest flaget i første slag.
Præmierne uddeles i forbindelse med de månedlige Gunstarter.

GUNSTART
På sidste onsdag i månederne
april - maj - juni - august afvikles Gunstart.
Start kl.16.15
Gunstarten vil blive afholdt som Match i Matchen med egne præmier.
Her vil desuden være udlevering af præmierne til månedens
vindere på par 3 hullerne.

Gunstart er lig med fællesspisning, og der vil blive serveret, når din bold kommer ind, altså ingen
ventetid og du spiser alt du vil for 100 kr

Midtvejsmatch:
Lørdag, den 3. juli 2021
Tid og sted følger ☺

Afslutningsmatch:
Lørdag, den 2. oktober 2021
Afslutningsmatchen tæller ikke med i den gennemgående turnering.

Hvis du aldrig før har spillet med i Onsdagsherrerne, men gerne vil med, så kontakt gerne en fra Matchkomiten,så vil vi hjælpe dig med på en bold.

Skulle du have lyst til at give ros eller kritik, så kontakt blot Matchkomiten.

Matchkomite 2021

Karsten Sørensen
Tlf.: 6120 8305

Kim Madsen
Tlf.: 6166 7471

Arne Trinderup
Tlf.: 4027 1699

-----SUPPLEANTER-----

Jørgen H. Vestergaard
Tlf: 4245 1565

 Peter Boisen
Tlf: 42217271