ONSDAGSHERRER

I 2022 starter Onsdagsherrerne den 6. april.

Onsdagsherrernes formål er at få et hyggeligt spil golf under de givne matchproportioner, herunder at støtte juniorarbejdet i klubben samt andre aktiviteter i klubbens efter matchudvalgets beslutning.

 Det er en social match, så vis hensyn og tag andre med, hvis der er plads i bolden.

Informationer i sæsonen vil løbende blive bragt på onsdagsherrernes Facebook side med navnet: Onsdagsherrerne 
Her kan du tilmelde dig. Vi er pt. 124 medlemmer.

 

Hvem kan deltage?

Alle mænd med banetilladelse og medlem af Struer Golfklub (min. 18 år – fylder 18 år i 2022)

Der spilles 22 matcher – man behøver ikke at deltage i alle for at være med. Starttider er fra solopgang til kl. 17.00. Find en Tee-tidder passer dig – hvis du ikke kender nogen, så går du ud med en fra Matchkomiteen.

Der spilles igen i år i 3 rækker.

Rækkeinddelingen foretages ud fra Hcp 0 – 21,9 spiller Slagspil iA + B Rækkerne

Deltagerne deles i to lige store rækker.

C Rækken er for Hcp > 22,0 spiller Stableford

 

GUNSTART

På sidste onsdag i månederne

april - maj - juni - august afvikles Gunstart. Start kl.16.15

Gunstarten vil blive afholdt som Match i Matchen med egne præmier. Her vil desuden være udlevering af præmierne til månedens vindere på par 3 hullerne.

Gunstart er lig med fællesspisning, og der vil blive serveret, når din bold kommer ind, altså ingen ventetid.

Vi ser frem til en god sæson med fine scores.

 

Matchkomite 2022

Arne Trinderup Tlf: 4027 1699

Kim Madsen     Tlf: 6166 7471

Peter Boisen.   Tlf: 4221 7271