BANESTATUS:

Banen er  åben

Der spilles til sommergreens

På fredag den 29.03.2019 kl. 14 åbner vi sommergreens.

Greens er blevet klippet, dybdeluftet og topdresset.
I den kommende uge, vil vi påbegynde klipning af Fairway semirough mm. Hvorfor der i kortere perioder vil ligger afklip, efter hånden som vi når frem.

Banen er stadig våd og greens er bløde så husk din pitchfork, så vi bestytter banen mest muligt.

Vh.

Greenkeeperne.

Information fra Baneudvalget

Der er desværre opstået et "hul" i siden på den ny anlagte sø på hul 10. 
Sandsynligvis er det et gammelt dræn der er begyndt at trække sig, grundet vandpresset fra søen.

Vi forventer, at problemet findes i jorden øst for søen ned mod rangen. Efter gravearbejdet der, skal der laves en arbejdsvej i samme område. Arbejdsvejen skal tilsås med græs, så vi hurtigt muligt kan få åbnet drivingrange.

Mvh
Baneudvalget

 

Information om banen - marts 2019
Kalenderen siger at det nu er forår og med den seneste tids gode vejr, har rigtig mange golfspillere
allerede længe gået og ventet på den store dag – den dag banen åbner for spil til sommergreens.

Det udløser selvfølgeligt mange spørgsmål om hvornår vi åbner og hvorfor vi ikke åbner før, når
andre baner allerede længe har spillet til sommergreens.

For at svare ganske kort kan man sige, at vores bane simpelthen ikke egner sig til tidligt golfspil.
Jordbundens beskaffenhed gør, at græsset starter langsommere op end f.eks. på sandjord og for
meget belastning nu, vil skade os senere.

Bestyrelsen har besluttet, at banen først starter op når den er klar. Hvornår det er har vi igen
overladt til baneudvalget, greenkeeper og vejret.

I øjeblikket er greenkeeperne i fuld gang med forebyggende pleje af banen. Det er vigtig for at
undgå skader, der kan forfølge os langt hen på sæsonen.

Greens er i denne uge blevet klippet og sprøjtet mod svamp og i uge 10 forventer vi at topdresse
og dybdelufte greens, hvis vejret arter sig.

I uge 11 eller 12 forventer vi at udbringe kunstgødning og derudover vil der løbende blive en del
formklipning, igen afhængig af vejret.

Det er planen og som I nok selv kan regne ud, er vi så henne omkring 1.4. inden vi kan forvente en
spilleklar bane.

Vi har fuld forståelse for jeres iver efter at komme på banen, men håber også på jeres forståelse
for, at vi gerne vil passe så godt som muligt på vores smukke bane, til gavn for jer alle.

GOD GOLFSÆSON TIL ALLE
Baneudvalget

Nyt fra greenkeeperne / baneudvalget:

Vintergreens
Det er i bestyrelsen besluttet, at banens 1. mand vurderer, hvornår vi går over til at spille fra vinterteesteder til vintergreens.
Begrundelsen for at sommergreens på et tidspunkt lukkes er, at vi alle ønsker at sommergreens og ordinære teesteder, er så pæne som muligt fra tidligt forår.

Vær´ opmærksom på følgende, når der spilles til vintergreens:
- Der benyttes vinterteesteder 
- Der spilles til vintergreens
- Alle medlemmer og gæster SKAL benyttes fairwaymåtte på fairway. – Alle øvrige steder på banen spilles der som hidtil, med mindre andet aftales når der spilles i klub i klubben.

OBS: Når der spilles fra vinterteesteder til vintergreens, er det IKKE muligt at foretage handicap-regulering op eller ned.

Når der spilles til vintergreens kan du se det ved at markeringskuglerne på ordinære teesteder er flyttet til vinterteesteder, ligesom flag på sommergreens er flyttet over på vintergreens.


Vær allerede nu forberedt på, at vejret pludselig kan tvinge os på vintergreens og dermed brug af fairwaymåtte, så sørg for allerede nu at anskaffe dig en fairwaymåtte.
Vi har desværre ikke fairwaymåtter til udlån i klubben, men måtter kan løbes i Proshoppen for kr. 100,-.


Midlertidige banelukninger kan forekomme i vinterperioden
Hvis du har bestilt en starttid, hvor banen er midlertidig lukket, bortfalder din bestilte starttid og du må bestille en ny tid. Midlertidige banelukninger vises ved skiltning på 1. og 10. tee, samt ved blokering i Golfbox. Sidstnævnte kan dog kun gøres i tidsrum, hvor kontoret er bemandet.

Bærebag
Skal benyttes af alle. Undtaget er seniorer (damer over 50 år og herrer og 55 år) der ikke magter bærebag, samt alle med et fysisk handicap, hvor der er givet dispensation. Dispensation kan fås ved henvendelse til kontoret.
Greenfeespillere er ikke omfattet af reglen om brug af bærebag.


Golfbiler / Scootere
Benyttes generelt ikke efter 1.11. Dog har vi et par medlemmer der ikke kan spille golf med mindre de må køre bil. Disse medlemmer må benytte bil, når der ikke er skiltet med andet. Al kørsel skal dog i videst mulige omfang ske på stier og veje.

Er du bil-bruger skal du dog være opmærksom på, at greenkeeperne på 1. og 10. tee kan opsætte et skilt med bilkørsel forbudt, hvilket naturligvis skal overholdes af alle disse dage.

Spikes:
Der må benyttes hårde spikes.

Midlertidig lokal regel om spil med lejeforbedring for Struer Golfklub.

”En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden for et scorekorts afstand fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.
Note: ”Tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

___________________________________________________________________________

*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.
*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne lokale regel, er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel.”

___________________________________________________________________________

Vedrørende Handicapregulering:

Ifølge EGA Handicapsystemet §2.6.1 kan der i perioden 1. november til 30. april, såfremt alle handicapbetingelser er til stede, handicapreguleres efter spil med denne lokale regel.

 God vinter. 

Bane- og turneringsudvalg.