Banen er åben. 

I morgen onsdag d. 15/8 påbegynder vi prikning af greens, efterfulgt af topdress. Vi starter på bag-9.

Mvh. Greenkeeperne

Nyt fra bane- og turneringsudvalg

Nyt fra greenkeeperne / baneudvalget:

Vintergreens
Det er i bestyrelsen besluttet, at banens 1. mand vurderer, hvornår vi går over til at spille fra vinterteesteder til vintergreens.
Begrundelsen for at sommergreens på et tidspunkt lukkes er, at vi alle ønsker at sommergreens og ordinære teesteder, er så pæne som muligt fra tidligt forår.

Vær´ opmærksom på følgende, når der spilles til vintergreens:
- Der benyttes vinterteesteder 
- Der spilles til vintergreens
- Alle medlemmer og gæster SKAL benyttes fairwaymåtte på fairway. – Alle øvrige steder på banen spilles der som hidtil, med mindre andet aftales når der spilles i klub i klubben.

OBS: Når der spilles fra vinterteesteder til vintergreens, er det IKKE muligt at foretage handicap-regulering op eller ned.

Når der spilles til vintergreens kan du se det ved at markeringskuglerne på ordinære teesteder er flyttet til vinterteesteder, ligesom flag på sommergreens er flyttet over på vintergreens.


Vær allerede nu forberedt på, at vejret pludselig kan tvinge os på vintergreens og dermed brug af fairwaymåtte, så sørg for allerede nu at anskaffe dig en fairwaymåtte.
Vi har desværre ikke fairwaymåtter til udlån i klubben, men måtter kan løbes i Proshoppen for kr. 100,-.


Midlertidige banelukninger kan forekomme i vinterperioden
Hvis du har bestilt en starttid, hvor banen er midlertidig lukket, bortfalder din bestilte starttid og du må bestille en ny tid. Midlertidige banelukninger vises ved skiltning på 1. og 10. tee, samt ved blokering i Golfbox. Sidstnævnte kan dog kun gøres i tidsrum, hvor kontoret er bemandet.

Bærebag
Skal benyttes af alle. Undtaget er seniorer (damer over 50 år og herrer og 55 år) der ikke magter bærebag, samt alle med et fysisk handicap, hvor der er givet dispensation. Dispensation kan fås ved henvendelse til kontoret.
Greenfeespillere er ikke omfattet af reglen om brug af bærebag.


Golfbiler / Scootere
Benyttes generelt ikke efter 1.11. Dog har vi et par medlemmer der ikke kan spille golf med mindre de må køre bil. Disse medlemmer må benytte bil, når der ikke er skiltet med andet. Al kørsel skal dog i videst mulige omfang ske på stier og veje.

Er du bil-bruger skal du dog være opmærksom på, at greenkeeperne på 1. og 10. tee kan opsætte et skilt med bilkørsel forbudt, hvilket naturligvis skal overholdes af alle disse dage.

Spikes:
Der må benyttes hårde spikes.

Midlertidig lokal regel om spil med lejeforbedring for Struer Golfklub.

”En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden for et scorekorts afstand fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.
Note: ”Tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

___________________________________________________________________________

*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.
*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne lokale regel, er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel.”

___________________________________________________________________________

Vedrørende Handicapregulering:

Ifølge EGA Handicapsystemet §2.6.1 kan der i perioden 1. november til 30. april, såfremt alle handicapbetingelser er til stede, handicapreguleres efter spil med denne lokale regel.

 God vinter. 

Bane- og turneringsudvalg.