BANESTATUS:

Der spilles fra vinterteesteder til vintergreens.

Det skyldes primært pga. vejret, med megen nedbør igennem længere tid og manglende vækst.

For ikke at risikere sygdom og svamp i greens og på teesteder, bliver vi nødt til at skåne dem allerede nu.
Bag-9 vil fortsat være helt lukket.

Husk derfor at det er vinterreglerne der er gældene med spil fra måtte på fairways.

 Man kan følge banens åbning / lukning på golfbox.

 

 

Bane info Maj 2019

Vi nærmer os nu den tid på året hvor det er tid til prop optagning på greens. Hvis vejret holder, vil vi tirsdag i uge 19 påbegynde prop optagning. Her efter vil greens blive vertikalskåret samt eftersået.

Teesteder

Vi har flere teesteder, hvor vi også skal have taget propper op samt eftersået. Det vil derfor blive gjort efterfølgende.

Gult teested på hul 2 har været lukket i en periode pga. dårlig vækst og skader fra vinteren. Det har derfor været nødvendigt at give ro til genetablering. Vi mangler nu at tage propper op og en gang eftersåning af teestedet.

Vi forventer at kunne åbne teestedet sidst i maj.

Sigtemærker

Vi har placeret nogle hvide og rød stribede sigtemærker (stokke) på hul 11, 14 og 15.

Hul 11 her er stokken placeret i højre side af rød tee. Hvis man slår højre om denne stok, anbefales det at man tager en provisorisk bold med.

Hul 14 Her er stokken placeret på bakken i bagkanten af højre fairway bunker.

For den alm. Klubgolfer vil det være en fordel at, slå venstre om stokken. Er du højre om stokken, ta’ derfor en provisorisk bold med.

Hul 15 Her er stokken placeret på bakken i bagkanten af venstre fairway bunker. Her anbefales det at slå højre om stokken. Er du venstre om, ta’ derfor en provisorisk bold med.

Disse Sigtemærker vil stå i nogle uger, som et forsøg. Derefter vil vi vurderer placeringen og finde nogle mere permanente sigtemærker (stokke)

Dræn bagom green på hul 10

Vi havde i efteråret i en længere periode gravet nogle Huller ”Observeringshuller” bagom green på hul 10. Her har vi nu fået gravet en rende, hvor der nu ligger dræn, som skal lede vandet over i kanelen som løber på venstre side af hul 10. Der mangler vi nu kun at skaffe materiale til at lukke det sidste af udgravningen.

Dette håber vi kan gøre vores green på hul 10 mere sund og tør.

Søen på hul 10

I september sidste år startede vi udgravningen af søen, som nu står færdig gravet.

Projektet har dog voldt både udfordringer og en del spekulationer, især da søen pludselig ikke ville holde tæt.

Man fandt et gammelt dræn som pressede vandet ud af søen, dette dræn er nu blevet fjernet og lukket. Så søen er igen blevet tæt. Vi er blevet færdige med finplanering og eftersåning samt færdig gjort kørevejen bagom søen.

Pumpen i søen, er blevet koblet sammen med vores vandingsanlæg på banen, vi har fået testet og vandet med søvand, her mangler vi dog lige lidt justeringer for at kunne køre udelukkende med vanding fra søen.

Redningskranse ved søen hul 13 og 10

Vi ønsker at højne sikkerheden på banen i forhold til søen på hul 10 og 13. Der er derfor blevet søgt ved trygfonden om 2 stk. redningskranse, som de har leveret til os. Opsætningen af disse er på begyndt.

 

Mvh. Baneudvalget og Greenkeeperne.

 

Billeder af banen

Hul 2 (gul tee): 

Midlertidig sigtemærke/stokke som står på hul 11, 14 og 15:

Søen på hul 10:

 

Nadia er startet i Praktik

I dagene op til påske startede Nadia i en 4 ugers praktik. Dette skulle gerne efterfølgende blive til en sæson ansættelse, som så bliver fra midten af maj.

Nadia er så småt i gang med oplæring i at klippe de forskellige områder. Vi håber at alle vil tage godt i mod hende.

C:\Users\Bruger\Desktop\IMG_0640.JPGC:\Users\Bruger\Desktop\IMG_0641.JPG