BRUGERNAVN
PASSWORD
Hjælp til login
 

Sidste nyt

 

 
Alle Nyheder Arkiv 
AKTUELT      KLUBBEN      BANEN      MEDLEMMER      GÆSTER      PAY AND PLAY      PRO      CAFÉ      SPONSOR      REGLER      SØG

Søndag den 4. maj blev der afviklet turnering i Struer Golfklub med ProShoppen som sponsor på præmierne. Lars Pedersen fra ProShoppen kunne, på grund af åbne butikker i Struer, ikke selv være med i turneringen og heller ikke til præmieoverrækkelsen. Vejret viste sig ikke fra den bedste side, tørvejr, men masser af blæst, som gjorde det svært for deltagerne. Der blev spillet i 3 rækker og der blev spillet om at komme nærmest hullet på alle par-3 huller.

Resultaterne blev:

Nærmest hullet:

Hul 2                   Erik Jensen      3,14

Hul 4                   Mads Aagaard 1,23

Hul 8                   Ole Amtkjær Pedersen           2,34

Hul 13                 Johnni Mortensen                     2,46

Hul 16                 Anne Gerd Nielsen                   3,03

 

Resultat af selve turneringen:

A-rækken:             Ole Amtkjær Pedersen           70 netto

                             Patrick Lerche Nielsen            71 netto

                             Louise Dorset                          74 netto

 

B-rækken:             Villy Kjeldsen                         37 point

                             Preben Leed                            34 point

                             Villiam Andersen                     32 point

 

C-rækken:             Daniel Poulsen                       42 point

                             Leon Jensen                            35 point

                             Anne Marie Birkholm              35 point

 

 

 

 

Hole in One: 11 april 2014 blev der lavet hole-in-one af Erik Jensen på Hul 8.

Ny banerekord!
I ProShoppens turnering søndag den 23. juni 2013 blev der sat ny banerekord i Struer Golfklub af Michael Aagaard Mortensen, der gik rundt i 65 brutto !!

 

Ny etiketteregel - Boldrenden
Bestyrelsen har på et møde den 18. marts 2013 drøftet de nye regler for boldrenden, der nu består af 8 huller til tee’s i 2 grupper med 4 i hver, således at man altid kan se hvor mange der går ud og dermed sikre, at banen benyttes bedre. Den nye boldrende betyder, at alle spillere altid har krav på at kunne gå med ud, hvis der er plads til flere og at alle tilsvarende har pligt til at acceptere, at der fyldes op indtil 4 spillere.
Bestyrelsen finder at tilsvarende regel vil være både praktisk og hensigtsmæssig at anvende også på de tidspunkter, hvor der skal bestilles via golfbox, således at spillere generelt har ret til at gå ud sammen med en gruppe, der ikke er fyldt op og at man altid har pligt til at tage andre spillere med ud på sin runde, hvis der er plads til det.

Bestyrelsen har derfor besluttet at indføre denne nye etiketteregel fra og med d. 19. marts 2013.

Den nye etiketteregel kan kort formuleres således:
Alle spillere har altid ret til at gå med ud sammen med andre indtil der er 4 på holdet og alle har derfor også pligt til at tage andre med når der er plads til det.
På denne måde får vi udnyttet golfbanen optimalt, og får så mange som muligt ud at spille.

Da pligten til at fylde op kan være uhensigtsmæssig for klubber i klubben, som har fået reserveret særlige boldrendetidsrum til afvikling af deres turnering, har bestyrelsen samtidig besluttet, at denne regel ikke finder anvendelse i boldrendetider for klubber i klubben. I disse tidsrum har klubber i klubbens spillere fortrin for alle andre.

 


Nye handicapregler fra 2. juli 2012

Bestyrelsen har besluttet at følgende regelsæt skal være gældende for Struer Golfklub:

a. Alle matcher/turneringer der registreres og planlægges i Golfbox skal, i det omfang de opfylder betingelserne herfor, afviklers som tællende runder og registreres af matchlederlsen.
b. Klubber i klubben der ikke anvender Golfbox beslutter selv om deres matcher er private runder eller EDS-runder. (Ekstra Dags Score - tællende runde).
c. EDS-runder skal registreres af spiller og markør på Golfbox og ændringer i handicap træder i kraft straks efter selvregistreringen er foretaget og skal ikke godkendes af Handicapkomiteen. (Scorekortet skal dog opbevares af spilleren i 2 måneder). Se vejledning.
d. Medlemmer med EGA-Handicap og klub-handicap kan alle deltage i klubbens matcher.
e. Derudover skal det vurderes hvorvidt spil på Pay & Play banen kan være handicapregulerende.

 Den væsentligste ændring er, at resultatet fra private runder ikke længere kan bruges til handicapregulering.
Til gengæld vil der blive mulighed for at spille to EDS-runder pr. uge.
Forskellige beskrivelser af de nye regler:
De nye regler der træder i kraft 2. juli 2012.
Se det officielle EGA-regelsær på engelsk.
Se DGU´s præsentation af de nye handicapregler.

Den løbende handicapregulering foregår således:

Hvis en spiller opnår en tællende score i neutral zone, ændres spillerens handicap ikke.
Hvis en spiller opnår en tællende score med færre stablefordpoint end neutral zone eller indleverer No Return, forhøjes spillerens handicap med 0,1 i grupperne 1, 2, 3 og 4, medens forhøjelsen i gruppe 5 er 0,2.
I gruppe 5 kan handicap ikke forhøjes til mere end 36,0.
Hvis en spiller opnår en tællende score med 37 stablefordpoint eller flere, reduceres spillerens handicap med en decimalstørrelse (faktor) for hvert point over 36. Faktoren afgøres af handicapgruppen.
Reglerne anskeliggøres i denne tabel:

Gruppe Handicap

Neutral zone:
18 huller
Stableford point

Neutral zone:
9 huller
Stableford point
Stablefordpoint
færre end neutral
zone, herunder i No Return:
Tillæg til handicap
pr. stablefordpoint under neutral:
Stablefordpoint flere
end 36 point:
Fratræk for hvert
stablefordpoint over 36:
1
2
3
4
5
6
op til 4,4
4,5 til 11,4
11,5 til 18,4
18,5 til 26,4
26,5 til 36,0
37 og derover
35-36
34-36
33-36
32-36
31-36
0-36
-
-
-
34-36
33-36
0 - 36
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
1,0

NB: Handicap i gruppe 6 (over 36,0) er heltal.  No Return er manglende indlevering af scorekort eller ikke færdiggjort runde.

Der skal nu også foretages en årsregulering af handicap. Se her hvordan det foregår.
Nye golfregler pr. 1. januar 2012.

Der er ikke de store ændringer, men mange præciseringer. Du kan se de væsentligste ændringer her.
Reglerne omkring amatørstatus og hole-in-one præmier ændres således, at en spiller, der eksempelvis vinder en bil, kan bibeholde sin amatørstatus.
Der er i forbindelse med de nye golfreglers ikrafttræden udgivet følgende reviderede bøger:

”Golfreglerne og Amatørreglerne 2012-2015 
”Golf i tegninger og bobler”

Begge bøger kan købes i klubbens sekretariat.

På Dansk Golfunions hjemmeside kan du se golfregler 2012-15.

En bemærkelsesværdig nyhed i reglerne fra Royal & Ancient gør det muligt at vinde biler og store pengepræmier uden at det går ud over spillerens amatørstatus

Fra 1. januar 2012 ophæves de hidtidige begrænsninger for hole-in-one præmier, og det vil således være muligt at vinde både biler, kontante pengepræmier og andre store gevinster uden at være tvunget til at opgive sin amatør-status i tilfælde af et es. 
Hidtil har en hole-in-one været underlagt de samme regler som “længste drive” og “tættest på pinden”, men Royal & Ancient begrunder ændringen med, at der er så meget held og specielle omstændigheder forbundet med en hole-in-one. Hermed kommer reglerne på dette punkt også i overensstemmelse med det reglsæt, der er udarbejdet af USGA og er gældende i USA og Mexico.

Tilbage til forsiden

Dansk Golfunions kollektiv ansvarsforsikring.

DGU har indgået aftale med Tryg Forsikring A/S om forsikring af alle organisarede golfspillere under DGU. Aftalen gælder fra 1. december 2011.

Præmien beregnes ud fra medlemstal pr. 30. september og indeksreguleres hvert år og klubberne bliver opkrævet betaling for medlemmerne.

Forsikringen dækker:
- Al golfspil på en golfbane og anlæg, hvor foreningen driver banen, eller ejeren af banen driver golfbanen i Danmark, Færøerne og Grønland.
- Det er en forudsætning, at foreningen eller ejeren har medlemskab af DGU.
- Golfspil omfatter opvarmning/træning på de dertil indrettede områder såvel som spil på selve banen.

Tryg’s kontaktperson er:
Morten Blume Haagemann 
morten.haagemann@tryg.dk
Tlf.nr. 40 83 71 07

Yderligere oplysninger om forsikringsbetingelserne og skadesanmeldelse findes på http://www.danskgolfunion.dk/media/260487/dgu.pdf

Kontakt gerne Juridisk konsulent Lykke Johansen på mail: ljh@dgu.org eller telefon: 4326 2706, hvis der er opklarende spørgsmål.

Tilbage til forsiden

 

 

 

Web-Stat


free counters

 
Struer Golfklub  /  Thagårdvej 16  /  Humlum  /  7600 Struer  /  Telefon 9786 1720  /  Info@struer-golfklub.dk

© Copyright 2009 Struer Golfklub - Siden er udarbejdet i samarbejde med ResenNet